Email konfiguracija

Informacija za konfiguraciju maila na računalu (Outlook, Thunderbird i sl.), ili mobitelu:

  • odabrati: POP3
  • dolazni i odlazni email server je mail.vašadomena.hr (vašadomena.hr zamijenite sa stvarnim nazivom domene koju imate registriranu) s tim da na odlazni treba označiti autorizaciju pri slanju (my server requires authentication – opcija se nalazi u naprednim postavkama), i to običnu sa lozinkom, username je cijeli email.

Početnu šifru maila, po potrebi možete promijeniti preko webmaila na adresi www.proweb-hr.com/webmail